Topbild Investor Relations

Investerare

Train Alliance Sweden AB är ett anläggnings- och järnvägsteknikföretag med privat kapital för investeringar i moderna och effektiva anläggningsfaciliteter i järnvägsnära verksamheter. Vi har vårt säte i järnvägshuvudorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Bland ägarna finns bl a tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik.

Train Alliance Sweden AB är noterat på Alternativa listan och bolaget har drygt 800 st aktieägare. Totalt finns 22.288.566 st aktier varav 5.000.000 aktier utgöres av röststarka A aktier. Bolagets aktiekapital uppgår till 222,8 MSEK.

Huvudägare och största ägare till bolaget utgöres av en A aktieägargrupp som tillsammans har 76,4% av röstetalet och 28,7% av kapitalet. (uppdat 2017-02-08).

I huvudägargruppen ingår:

  • Sven Jemsten, privat och via bolag - Lupinia AB, 2.646.967 st aktier varav A aktier 1.850.000 st
  • ITG Ingenieur- Tief und Gleisbau GmbH, 1.293.830 st aktier varav A aktier 1.050.000 st
  • Familjen Wihlborg, via bolag Goodwood Trading AB, 1.270.000 st aktier varav A aktier 1.050.000 st
  • Svenska Investorpartner AB, 1.200.000 st aktier varav A aktier 1.050.000 st

Handelsstatistik publiceras i bolagets börsrum på www.alternativa.se Där publiceras även nyheter och finansiella rapporter från bolaget.

Nyheter och finansiella rapporter och kallelser sker även på Train Alliances egna hemsida med hävisning till fliken "nyheter" och "finansiell info"

Vid investeringsfrågor var vänlig att kontakta:

info@trainalliance.se

Otto Persson, Mobiltelefon: +46 (0)733-734474

eller

Alternativa Listan, alternativa.se, kundtjänst 08-673 17 90

Investor -Relations

Partner-Rating-stor


Prenumerera på våra pressmeddelanden och rapporter

Klicka här för att börja prenumerera på våra pressmeddelanden via e-post.