• december062016
 • Affär med Eskilstuna kommun klar

  Train Alliance har agerat anläggningspartner för utformning, teknikval och placering av den nya tågdepån i Eskilstuna

  Train Alliance har sedan sommaren 2014 arbetat med Eskilstuna kommun för att skapa bästa depålösning med rätt förmåga inför leveransen av de nya beställda motorvagnarna för MÄLAB.

  - Vi är mycket glada att affären med Eskilstuna kommun nu är klar och att arbetet med att uppföra och leverera en depå nu på allvar kan ta vid och starta enligt det koncept som är framtaget.

  - Arbetet med Eskilstuna kommun har varit givande och konstruktivt, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice VD vid Train Alliance.

  För mer information kontakta:
  Joakim Weijmer teknisk chef och vice VD, Train Alliance
  Per Idesten, projektansvarig, Eskilstuna Kommun 073-950 62 08

  Ladda ner pressmeddelandet som PDF

 • december152015
 • Investment AB Spiltan satsar på Train Alliance Sweden AB

  Spiltan har förvärvat en större aktiepost i Train Alliance som erbjuder industriella lösningar inom underhåll av järnvägsfordon och strategiskt belägna serviceanläggningar till tågoperatörer samt konsulttjänster och konceptlösningar inom underhåll av järnvägsfordon och produktionsoptimeringar.

  Bolaget äger också 2 000 000 kvadratmeter mark i närhet till viktiga knutpunkter för tågtrafiken i Sverige. Bolagets omsättning var 2015 drygt 70 miljoner kronor med ett förväntat resultat före skatt på 7,5 miljoner kronor.

  Det är otroligt spännande att vi får in en institutionell placerare som Spiltan inför vår forsatta expansion. Hittills har vi tagit in kapital från ett antal kapitalstarka privatinvesterare framförallt i Skåne samt HF Wiebe, vår tyska storägare, säger Otto Persson, VD för Train Alliance.

  Vi ser stor tillväxtpotential i Train Alliance då man måste förändra arbetssättet för underhåll av järnvägsfordon i Sverige när man bygger ut infrastrukturen. Då bolaget äger stora markområden i attraktiva områden är det också liten nedsida i investeringen, säger Per H. Börjesson, VD för Investment AB Spiltan.

  Under våren planerar vi att ytterligare sprida ägandet till privatpersoner via equity crowfunding konceptet Pepins.com och en lansering av Train Alliance aktie på aktiehandelsplatsen Alternativa Aktiemarknaden under namnändring till Pepins. Det är ett led i att göra Train Alliance till ett mer publikt bolag när järnvägsbranschen i Sverige förändras, fortsätter Otto Persson, som sedan tidigare också är delägare i bolaget.

  För mer information kontakta:

  Otto Persson, VD Train Alliance Sweden AB, otto.persson@trainalliance.se 0733 734474

  Per H. Börjesson, VD Investment AB Spiltan, phb@spiltan.se 0708 797101

  Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamhet inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla kostnadsbesparingar.

  Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på cirka 1000 miljoner kronor som framförallt investeras i lönsamma onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan har cirka 2000 aktieägare och handlas på Alternativa Aktiemarknaden (www.alternativa.se). Mer information finns på www.spiltan.se

 • juni232014
 • Tågdepå byggs i Nynäshamn

         

  En drygt 10 hektar stor tågdepå byggs i Nynäshamn. Tågdepån - med uppställning, underhåll, rengöring och reparationer av persontåg och godståg - beräknas ge närmare 200 jobb till Nynäshamns kommun. - Vi är väldigt glada för att företaget Train Alliance har valt Nynäshamn som etableringsort. Närmare 200 nya jobb är oerhört betydelsefullt för kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn Anna Ljungdell (S).

   

  - Stockholmsregionen, där Nynäshamn blir allt betydelsefullare, är en av Europas mest expansiva storstadsregioner. Antalet resande med persontåg beräknas fördubblas de närmaste tio åren.  Godstrafiken bedöms öka ännu mer, bland annat tack vare den förestående godshamnen Stockholm Norvik i Nynäshamn. Det innebär att behovet av depåer för underhåll och förvaring ökar. Vi valde Nynäshamn eftersom kommunen ligger rätt geografiskt och logistiskt, kommunen har stor tillväxtpotential och att samarbetet med Nynäshamns kommun har varit bra och konstruktivt, säger
  Otto Persson, VD på Train Alliance.

   

  Alldeles nyss sa kommunstyrelsen ja till avtalet mellan Nynäshamns kommun och Train Alliance. Avtalet innebär bland annat att Train Alliance tillsammans med kommunen ska hitta lämplig kommunägd mark för tågdepån. I avtalet står även att syftet är att i anslutning till tågdepån anlägga en företagspark där företag kan etablera sig samt att båda parter ska jobba för att utbyggnaden av dubbelspåret hela vägen till Nynäshamn påskyndas.

   

  På sikt beräknas tågdepån med kringeffekter alltså ge närmare 200 permanenta arbeten till Nynäshamns kommun. En del av jobben kräver specialistkompetens och för att säkra det långsiktiga behovet vill Train Alliance tillsammans med Nynäshamns kommun även starta en utbildning i Nynäshamn.

   

  - Tågdepå, godshamnen Stockholm Norvik med tillhörande logistik- och företagspark, mängder med nya arbetstillfällen, bygge av hundratals nya bostäder, med mera. Det är full fart framåt i Nynäshamns kommun, säger Anna Ljungdell.

   

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  För mer information kontakta:

  Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande, 076-125 81 53, anna.ljungdell@nynashamn.se

  Otto Persson, VD Train Alliance Sweden AB, 073-373 44 74, otto.persson@trainalliance.se

   

  Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun endast 30 minuter med motorväg från Globen. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här ser du den fria havshorisonten från fastlandet. Här finns frihet att utvecklas.

   

   

   

   

  ?

 • oktober312013
 • Train Alliance samverkar med Nässjö och Nordiska Infrastrukturskolan

  Train Alliance Sweden AB går in som medintressent i Nordiska Infrastrukturskolan i Nässjö. I järnvägsstaden Nässjö med drygt 30 företag/aktörer och c:a 600 anställda inom järnvägsnäringen pågår en kraftsamling inom utbildningssektorn. Nässjö är en av Sveriges mest betydande järnvägsstäder och har varumärkesskyddat begreppet "The Railway Town".

  I Nässjö förenas nytänkande och tradition inom järnvägssektorn. Här finns en rad mycket kompetenta företag. Under ledning av Nässjö Näringsliv AB i stark samverkan med Nässjö kommun, företag och utbildningssektorn har en rad aktiviteter genomförts de senaste två åren. Seminarier med både nationell och internationell prägel har genomförts.

  Brinellgymnasiet har etablerat en järnvägsutbildning. Samverkan sker mellan Nässjöakademin/Nässjö Lärcenter och Jönköpings Tekniska Högskola. Företag, branschorganisationer, myndigheter och infrastrukturministern har uppskattat hur man gemensamt bidrar till utveckling.                           

  Nordiska Infrastrukturskolan har växt fram som ett projekt där avsikten är att bilda en verksamhet som på sikt inrymmer såväl gymnasie- som YH-, högskole- och uppdragsutbildningar. Arbetet är inne i ett mycket intensivt skede.

  Järnvägsnäringen står inför en tillväxt, säger Train Alliance VD Otto Persson, och initiativet som tas från Nässjö och Nordiska Infrastrukturskolan är något som Train Alliance ställer sig bakom för att säkerställa och utveckla kompetens för branschen.

  Nässjös drivkraft, engagemang och tankar på nationell nivå gör att Train Alliance ser stora synergier för att samla och dela kompetens inom järnvägsnäringen som kommer alla till gagn.

  Vi har fått ett mycket gott intryck av Train Alliance och är övertygade om att vi kan tillföra varandra kunskaper som kommer väl till pass i allt intensivt utvecklingsarbete som pågår, säger Holger Jonasson, Marknadsdirektör vid Nässjö Näringsliv AB samt projektledaren Joakim Stenqvist.

   

 • september182013
 • Train Alliance säkrar mark i Luleå för ett nytt järnvägscentrum

  Train Alliance säkrar 32 hektar mark i Luleå för att möjliggöra etablering av ett nytt modernt järnvägscentrum avsett för såväl gods- som persontrafikens behov.

  För mer information om projektet i Luleå se under fliken nyheter.

 • september272012
 • Train Alliance deltar i paneldebatt om järnvägens framtid

  Train Alliance VD Otto Persson kommer att delta i en paneldebatt om järnvägens framtid i anslutning till västra stambanans 150-årsjubileum i Hallsberg den 27 september 2012.

  På kvällen har Train Alliance också bjudit in näringslivet för fortsatta diskussioner och seminarium bland annat kring funktionerna runt ett framtida nationellt järnvägscentrum i Hallsberg. Till seminariet beräknas det komma ett sextiotal gäster från företag verksamma inom järnvägsnäringen.

  Se även bilagd artikel i Nerikes Allehanda den 27 september 2012.

  Stormöte i Hallsberg om järnvägens framtid (PDF) 120927

 • juni202011
 • Storsatsning i Hallsberg - Kan serva tåg på en fjärdedel av tiden

  Train Alliance gör tillsammans med Hallsbergs kommun Sverige största satsning på service och underhåll av järnvägsfordon, motorvagnar för persontrafik, lok och vagnar för godstrafik i Hallsberg.

Presskontakt

Pressrum

Kontakt och kommunikationsansvarig

Otto Persson

E-post
otto.persson@trainalliance.se

Telefon
0733-73 44 74

Adress
Train Alliance Sweden AB
Norra Vallgatan 76
211 22 Malmö


Annonser i media

Annons DI (PDF)
Fortnessmodellen (PDF)