Projekt

Train Alliance planerar nya produktionsanläggningar för rationellt tågunderhåll i Luleå, Märsta, Hallsberg, Eskilstuna och Hässleholm.

På dessa orter disponerar Train Alliance mer än 200 ha mark. På orterna arbetar vi för att få en godkänd detaljplan för järnvägsändamål samt en anpassad anslutning på markområdet till Trafikverkets huvudsystem.

Målet är att etablera depåer där tillgänglighet och stordriftsfördelar är störst i strukturen. Detta ger minimalt med tomkörningar vilket avlastar järnvägslinjerna från icke värdeskapande tågrörelser.

Luleå Järnvägscentrum Nord

Placering: Svartön
Yta: ca 32 ha
Status: Detaljplan klar för järnvägsändamål, arbete med anslutning till huvudnätet pågår.

Stockholm Järnvägscentrum Nord

Placering: Brista
Yta: ca 50 ha
Status: detaljplansarbete för järnvägsändamål pågår.

Eskilstuna - Lokverkstad

Placering: Gredby 1:31
Yta: Ca 3 ha
Hyresgäst: GreenCargo

Hallsberg Nationellt Järnvägscentrum

Placering: Rala
Yta: ca 95 ha
Tidplan: Start 2016
Hyresgäst: TXG Maintenance Tågserviceanläggning/avsining Ledig mark för etablering på komplett klar mark för järnvägsändamål och anslutning ca 80 ha

Nynäshamn Nord

Placering: Nynäshamn Nord
Yta: ca 30 ha
Status: Lokaliserings- och kapacitetsstudier pågår.

Hässleholm

Placering: Vankiva
Yta: ca 50 ha
Status: Detaljplan för järnvägsändamål klar.

Landskrona - Vagnverkstad

Placering: Plåtgården 1 - Landskrona
Yta: 2 ha
Hyresgäst: EuroMaint Rail

TA-karta_x13_new