Referenser

 • Eskilstuna Kommun: Teknik och konceptstöd samt lokaliseringsstöd för Eskilstuna kommuns etablering av tågverkstad för MÄLAB.
 • Trafikverket: Rapport, Höghastighetståg, sidofunktioner depåer (TRV 2015/104624)
 • Trafikverket: Funktionsutredning - Hallsberg Rala (TRV 2018/104624)
 • Region Skåne: Rådgivning, granskning och teknikstöd åt Öresundstågen AB rörande ny motorvagnsdepå i Hässleholm för bl.a. Öresundstågen.
 • Region Skåne: Rådgivning, granskning och teknikstöd åt spårvagnsprojektet i Lund rörande ny spårvagnsdepå.
 • Stockholms Läns Landsting: Genomlysning och produktionsoptimering av spårvagnsdepån i Ulvsunda för Tvärbanan.
 • Kilenkrysset: Konceptstöd Rosersbergs Rikskombiterminal.
 • Landskrona: Vagnverkstad. Hyresgäst: Euromaint Rail AB
 • Eskilstuna: Lokverkstad. Hyresgäst: Green Cargo AB
 • Hallsberg: Tågserviceanläggning. Hyresgäst TXG Maintenance AB
 • A-Train: Konceptutveckling av depåfunktion i Blackvreten.
 • Wiebe/ITG: Enligt sammanställning från Wiebe/ITG (PDF)