Kort om Train Alliance

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv järnvägsinfrastruktur.

The information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, into or from the United States, Canada, Australia, Japan, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

Due to legal restrictions, the information on this part of Transcendent Group’s website is not accessible to certain persons. We kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to access these websites. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page.

The information contained in this section of Transcendent Group’s website is not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident or physically present in United States, Canada, Australia, Japan, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to legal restrictions, or would require additional prospectuses, registration or other measures than those required by Swedish law, and do not constitute any offer regarding shares or other financial instruments in Transcendent Group (the “Securities”) to any person in said jurisdictions. Nor may the information on the websites be forwarded or reproduced in such a manner that contravenes such restrictions or gives cause to such requirements.

No Securities have been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States and may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States.

No public offering of Securities is made to any countries within the European Economic Area (“EEA”) other than Sweden. In other member states of the EEA which have implemented European Parliament and Council Directive 2003/71/EC (the “Prospectus Directive”), such offering may be made only under the exemption in the Prospectus Directive as well as every relevant implementation measure (including measures to implement European Parliament and Council Directive 2010/73/EU).

To access the information contained in this section of Transcendent Group’s website, all persons must first ensure that they are not subject to legal restrictions that limit their right to access the information on this part of Transcendent Group’s website.

We therefore ask you to confirm that you are resident or physically present outside the United States, Canada, Australia, Japan, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to legal restrictions, or would require additional prospectuses, registration or other measures than those required by Swedish law and are entitled to access the information on these websites without being subject to restrictions in any law or other regulations and without any further action being required by Transcendent Group. We also ask you to confirm that you have read the information, conditions and restrictions above, and confirm that you agree to comply with these.

No accepted content available.

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom underhåll och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som direkt ger möjlighet till effektivisering och stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt säte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell förankring. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik.

För att i närtid ta kunna tillvara ta de affärsmöjligheter som Train Alliance står inför och för att möjliggöra fortsatt ökad tillväxt genom förvärv och förädling av strategisk mark och fastigheter, avser Bolaget att genomföra erbjudandet och den planerade noteringen.

Anmäl ditt intresse

Summering av Erbjudandet

Antal aktier i Erbjudandet inkl övertilldelningsoption

5 750 000

Pris per aktie

50 SEK

Teckningsperiod

29 januari – 12 februari 2020

Likviddag

17 februari 2020

Första handelsdag

20 februari 2020

TICKER på Nasdaq First North Growth Market

TRAIN B