Aktie- och ägarinformation

ISIN-koder

  • Train Alliance A-Aktie: SE0012904761

  • Train Alliance B-Aktie: SE0012904779

Bolagsdokument

Aktie- och ägarförteckning per 2022-03-31

Namn Totala Antalet Aktier Andel av Kapitalet Andel av Rösterna
Kilenkrysset Rail AB 4,000,000 15.16% 7.75%
AB Hvalfisken 3,110,575 11,79% 10,91%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA 2,112,365 8.01% 4.09%
Investment AB Spiltan 2,035,909 7.72% 3.95%
Futur Pension 70132881 1,551,339 5.88% 3.01%
Polar Structure AB 1,454,882 5.51% 18.21%
Sven Jemsten med bolag 1,316,000 4.99% 20.63%
Otto Persson med bolag 1,300,000 4.92% 12.77%
PriorNilsson Realinvest 962,513 3.65% 1.87%
70000976, Nordica life 900,309 3.41% 1.75%
Övriga aktieägare 7,643,066 28.96% 15.06%
Total 26,386,958 100.00% 100.00%