Aktie- och ägarinformation

ISIN-koder

  • Train Alliance A-Aktie: SE0012904761

  • Train Alliance B-Aktie: SE0012904779

Bolagsdokument

Aktie- och ägarförteckning per 2020-12-31

Namn Totala Antalet Aktier Varav A-Aktier Varav B-Aktier Andel av Kapitalet Andel av Rösterna
Sven Jemsten med bolag 1,969,246 740,000 1,229,246 11.31% 24.37%
AB Hvalfisken 1,761,398 0 1,761,398 10.11% 4.97%
Investment AB Spiltan 1,454,221 0 1,454,221 8.35% 4.11%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA 1,395,900 0 1,395,900 8.01% 3.94%
Polar Structure AB 1,005,027 630,000 375,027 5.77% 18.85%
Kilenkrysset Rail AB 1,000,000 0 1,000,000 5.74% 2.82%
PriorNilsson Realinvest 809,186 0 809,186 4.65% 2.28%
Natpec Holding AB 564,691 0 564,691 3.24% 1.59%
70000976, Nordica life 500,000 0 500,000 2.87% 1.41%
Otto Persson med bolag 499,238 420,000 79,238 2.87% 12,08%
Övriga aktieägare 6,460,349 210,000 6,250,349 37.08% 23.58%
Total 17,419,256 2,000,000 15,419,256 100.00% 100.00%