Aktie- och ägarinformation

ISIN-koder

  • Train Alliance A-Aktie: SE0012904761

  • Train Alliance B-Aktie: SE0012904779

Bolagsdokument

Aktie- och ägarförteckning per 2020-09-30

Namn Totala Antalet Aktier Varav A-Aktier Varav B-Aktier Andel av Kapitalet Andel av Rösterna
Sven Jemsten med bolag 1,929,421 740,000 1,189,421 11.08% 24.25%
Polar Structure AB 1,005,027 630,000 375,027 5.77% 18.85%
Otto Persson med bolag 499,238 420,000 79,238 2.87% 12,08%
Ingenieur Tief und Gleisbau (ITG ) GMBH 457,363 210,000 247,363 2.63% 6.63%
AB Hvalfisken 1,755,787 0 1,755,787 10.07% 4.96%
Investment AB Spiltan 1,454,221 0 1,454,221 8.35% 4.11%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA 1,381,697 0 1,381,697 7.93% 3.90%
Sädesärlan Fastighets Aktiebolag 1,000,000 0 1,000,000 5.74% 2.82%
PriorNilsson Realinvest 810,586 0 810,586 4.65% 2.29%
Natpec Holding AB 540,191 0 540,191 3.10% 1.53%
Övriga aktieägare 6,585,725 0 6,585,725 37.81% 18.59%
Total 17,419,256 2,000,000 15,419,256 100.00% 100.00%