Aktie- och ägarinformation

ISIN-koder

  • Train Alliance A-Aktie: SE0012904761

  • Train Alliance B-Aktie: SE0012904779

Bolagsdokument

Aktie- och ägarförteckning per 2022-08-31

Namn Totala Antalet Aktier Andel av Kapitalet Andel av Rösterna
Kilenkrysset Rail AB 4,000,000 15.16% 7.75%
AB Hvalfisken 3,123,575 11,84% 10,94%
Polar Structure AB 2,304,882 8.73% 19.86%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA 2,115,273 8.02% 4.10%
Investment AB Spiltan 2,035,909 7.72% 3.95%
Futur Pension 70132881 1,473,633 5.58% 2,86%
Sven Jemsten med bolag 1,316,000 4.99% 20.63%
Otto Persson med bolag 1,300,000 4.92% 12.77%
PriorNilsson Realinvest 966,214 3.66% 1.87%
Natpec Holding AB 596,745 2.26% 1.16%
Övriga aktieägare 7,179,518 27.21% 14.15%
Total 26,386,958 100.00% 100.00%