Aktie- och ägarinformation

ISIN-koder

  • Train Alliance A-Aktie: SE0012904761

  • Train Alliance B-Aktie: SE0012904779

Bolagsdokument

Aktie- och ägarförteckning per 2021-06-30

Namn Totala Antalet Aktier Andel av Kapitalet Andel av Rösterna
Kilenkrysset Rail AB 4,000,000 15.16% 7.75%
AB Hvalfisken 3.099.413 11,75% 10,89%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA 2,109,576 7.99% 4.09%
Investment AB Spiltan 2,035,909 7.72% 3.95%
Futur Pension 70132881 1,614,777 6.12% 3.13%
Polar Structure AB 1,407,037 5.33% 18.12%
Sven Jemsten med bolag 1,316,000 4.99% 20.63%
PriorNilsson Realinvest 1,145,768 4.34% 2.22%
Otto Persson med bolag 1,120,000 4.24% 12.43%
70000976, Nordica life 748,309 2.84% 1.45%
Övriga aktieägare 7,790,169 29.52% 15.34%
Total 26,386,958 100.00% 100.00%