Bolagsstämma

Årsstämma 2021

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har Bolagets styrelse, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Full information finns i pressmeddelandet.

IR kontakt

Otto Persson 
Tel: 073-373 44 74
Email: otto.persson@trainalliance.se