Bolagsstämma 2022

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Train Alliance Sweden AB (publ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2022 klockan 10.00 i Hotell Stinsens lokaler på Stortorget 3, 694 31 Hallsberg. Registrering och inpassering till stämman påbörjas klockan 9.30. Full information finns i pressmeddelandet.

 

 

IR kontakt

Otto Persson 
Tel: 073-373 44 74
Email: otto.persson@trainalliance.se