Finansiell kalender

Ordinarie bolagsstämma Hotell Stinsen, Hallsbergs kommun, 2020-06-18

Kallelse publiceras senast den 20 maj 2020 med tillhörande dagordning. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publiceras senast tre veckor före ordinarie årsstämma.

Redogörelse första kvartalet 

Publicerades 2020-05-12

Redogörelse andra kvartalet 

Publicerades 2020-08-06

Redogörelse tredje kvartalet 

Beräknas publiceras 2020-10-30

Redogörelse fjärde kvartalet med bokslutskommuniké för helåret 2020

Beräknas publiceras 2021-02-26

IR kontakt

Otto Persson 
Tel: 073-373 44 74
Email: otto.persson@trainalliance.se