Finansiell kalender

Train Alliance avser att hålla ordinarie årsstämma den 30/6-2021

Separat kallelse publiceras 4 veckor innan

Redogörelse första kvartalet 

Beräknas publiceras 2021-05-12

Redogörelse andra kvartalet 

Beräknas publiceras 2021-08-06

Redogörelse tredje kvartalet 

Beräknas publiceras 2021-10-29

Redogörelse fjärde kvartalet med bokslutskommuniké för helåret 2021

Beräknas publiceras 2022-02-25

IR kontakt

Otto Persson 
Tel: 073-373 44 74
Email: otto.persson@trainalliance.se