Finansiell kalender

Train Alliance avser att hålla ordinarie årsstämma den 15/6-2022

Kallelsen till ordinarie årsstämma hittar du här.

Redogörelse första kvartalet 

Beräknas publiceras 2022-05-09

Redogörelse andra kvartalet 

Beräknas publiceras 2022-08-05

Redogörelse tredje kvartalet 

Beräknas publiceras 2022-10-28

Redogörelse för fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké för helåret 2022

Beräknas publiceras 2023-02-24

Publicering av legal årsredovisning för 2021

Sker 3 veckor före ordinarie årsstämma

IR kontakt

Otto Persson 
Tel: 073-373 44 74
Email: otto.persson@trainalliance.se