Train Alliance utför uppdrag åt Norrtåg AB i Umeå

Norrtåg AB som ägs av regionala kollektivtrafikmyndigheten har investerat i en singelsvarv från Hegenscheidt-MFD till verkstaden i Umeå vilken nu skall övertas från tillverkaren

Train Alliance har fått uppdrag av Norrtåg AB att förbereda och genomföra en SAT (Site Acceptance Test) i egenskap som teknisk konsult då Train Alliance har erfarenhet av denna typ av processer från egna anläggningar.

Syftet med SAT är att på plats testa och dokumentera alla funktioner och gränssnitt innan övertagande och garantiperioden tar vid.

SAT genomfördes 15 och 16 september 2020 på plats i Umeå och uppdraget är ett stöd till Norrtåg AB.

Målet är att hjulsvarvning skall komma igång efter SAT och utbildning av personalen i Umeå.

Nyhetsarkiv

  • Intervju med Joakim Weijmer VD Train Alliance

  • Train Alliance VD Joakim Weijmer intervjuas i podcasten Investeraren angående den stundande företrädesemissionen och förvärvet av rikskombiterminalen i Rosersberg.

  • Train Alliance ingår avtal om att förvärva rikskombiterminalen i Rosersberg

  • Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Stockholm Nord Kombiterminal AB (”Rikskombiterminalen” eller ”Förvärvet”), en av få rikskombiterminaler i Sverige och en av Sveriges största fullserviceterminaler med anslutning till Trafikverkets infrastruktur. Inom området som förvärvas finns outnyttjade expansionsytor som kompletterar och förädlar Train Alliances befintliga markinnehav i området. Köpeskillingen uppgår till 302 MSEK och består dels av en kontant del, dels en aktiedel av nyemitterade B-aktier i Train Alliance (”Vederlagsaktierna”). Säljare är Kilenkrysset-koncernen genom det helägda dotterbolaget Kilenkrysset Rail AB. Kilenkrysset är ett fastighetsbolag med cirka 6 miljarder SEK under förvaltning och är sedan tidigare delägare i Train Alliance. För att kunna genomföra Förvärvet har styrelsen i Train Alliance beslutat om en apportemission av Vederlagsaktierna där betalning sker genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Rikskombiterminalen. Styrelsen har vidare fattat beslut om en fullt garanterad företrädesemission (”Företrädesemissionen”). För ytterligare information om Företrädesemissionen, se separat pressmeddelande.