Underhållsmaskiner blir rena i Train Alliance moderna kombinationshall i Hallsberg

Den nybyggda anläggningen i Hallsberg säkerställer både god arbetsmiljö och hårda miljökrav

Kombinationshallen är byggd med senaste reningsteknik för att säkerställa miljökraven vid fordonstvätt. Järnvägen har traditionellt hög miljöprofil, vilket också gäller Train Alliance nya serviceanläggningar, helheten är viktig.

Anläggningen är utformad för att kunna hantera fordonstvätt, klottersanering, underhåll på järnvägsfordon samt under vinterperioden avisning - därav namnet kombinationshall.

Under sommaren har ett flertal underhållsmaskiner nyttjat anläggningen för såväl rengöring, service, kalibrering som utbildning.

Klottersanering och under vintertid avisning är viktiga moment för modern järnvägstrafik. Klottersanering med godkända tvättmedel samt avisning med varmluft kan utföras som miljövänliga arbetsmoment i den nya hallen, där också tvättmedel och färgrester samt smältvatten tas omhand med dagens bästa reningsteknik.


Hallens spår är utformat för optimal åtkomst till fordonens sidor och underrede, vilket säkerställer både god arbetsmiljö och effektivitet.

Spårriktare Hallsberg

Personal från Strukton Rail AB med sin spårriktare redo för aktivitet.


Spårriktare av modell Plasser & Theuer är åter klar för underhållsinsatser längs våra järnvägslinjer.


Kombinationshallens interiör.
I Hallsberg är det enkelt att komma till och från anläggningen med järnvägsfordon. Såväl på ömse sidor med 200 m hinderfrihet som i den 40 m långa hallen är spåren elektrifierade.
Kombinationshallen kan hyras för kortare arbetspass om så önskas, vilket passar bra för den typ av arbeten som den är byggd för inte minst för klottersanering av motorvagnsfordon.

Nyhetsarkiv

  • Intervju med Joakim Weijmer VD Train Alliance

  • Train Alliance VD Joakim Weijmer intervjuas i podcasten Investeraren angående den stundande företrädesemissionen och förvärvet av rikskombiterminalen i Rosersberg.

  • Train Alliance ingår avtal om att förvärva rikskombiterminalen i Rosersberg

  • Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Stockholm Nord Kombiterminal AB (”Rikskombiterminalen” eller ”Förvärvet”), en av få rikskombiterminaler i Sverige och en av Sveriges största fullserviceterminaler med anslutning till Trafikverkets infrastruktur. Inom området som förvärvas finns outnyttjade expansionsytor som kompletterar och förädlar Train Alliances befintliga markinnehav i området. Köpeskillingen uppgår till 302 MSEK och består dels av en kontant del, dels en aktiedel av nyemitterade B-aktier i Train Alliance (”Vederlagsaktierna”). Säljare är Kilenkrysset-koncernen genom det helägda dotterbolaget Kilenkrysset Rail AB. Kilenkrysset är ett fastighetsbolag med cirka 6 miljarder SEK under förvaltning och är sedan tidigare delägare i Train Alliance. För att kunna genomföra Förvärvet har styrelsen i Train Alliance beslutat om en apportemission av Vederlagsaktierna där betalning sker genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Rikskombiterminalen. Styrelsen har vidare fattat beslut om en fullt garanterad företrädesemission (”Företrädesemissionen”). För ytterligare information om Företrädesemissionen, se separat pressmeddelande.