Pressmeddelanden

  • TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB OCH SIEMENS MOBILITY AB TECKNAR AVTAL

  • Train Alliance Sweden AB(publ)(“Bolaget”eller”Train Alliance”), en utvecklare av järnvägsanläggningar inom logistik och underhåll med strategiska innehav av järnvägsklar mark, tecknar idag ett Marksäkringsavtal med Siemens Mobility AB i Hallsberg.

  • TRAIN ALLIANCE FÖRVÄRVAR TILLBERGA UTVECKLINGS AB SAMT YTTERLIGARE AKTIER I KROGSTA TUN FASTIGHETSFÖRVALTNING AB OCH KROGSTA FASTIGHETS AB

  • Som tidigare kommunicerats arbetar Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” och/eller ”Bolaget”) aktivt med att söka efter nya markområden som kan vara av intresse för Bolagets intressenter. Train Alliance innehar därtill markinnehav i ett flertal områden runt om i Sverige där markprojektering pågår. Ett sådant område är Sigtuna. Med bakgrund av Bolagets verksamhet har Train Alliance idag ingått samt tillträtt avtal med Sädesärlan Fastighets Aktiebolag, del av Kilenkryssets koncern (”Kilenkrysset”), avseende förvärv av samtliga aktier i Tillberga Utvecklings AB samt en utökning av Bolagets innehav i de med Kilenkrysset gemensamt ägda bolagen Krogsta Tun Fastighetsförvaltning AB och Krogsta Fastighets AB (”Förvärven”). Den totala köpeskilling för Förvärven uppgår till 226 MSEK, varav 126 MSEK erläggs genom kontant betalning och 100 MSEK genom nyemitterade aktier av serie B.

  • TRAIN ALLIANCE PUBLICERAR RÄKENSKAPSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2019

  • Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller “Bolaget”) publicerar räkenskapsrapport för perioden januari-december 2019 med anledning av det prospekt som idag den 28 januari 2020 offentliggjorts i samband med Bolagets planerade nyemission av aktier och notering på Nasdaq First North Growth Market.

  • TRAIN ALLIANCE FÖRVÄRVAR TILLBERGA UTVECKLINGS AB SAMT YTTERLIGARE AKTIER I KROGSTA TUN FASTIGHETSFÖRVALTNING AB OCH KROGSTA FASTIGHETS AB

  • Som tidigare kommunicerats arbetar Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” och/eller ”Bolaget”) aktivt med att söka efter nya markområden som kan vara av intresse för Bolagets intressenter. Train Alliance innehar därtill markinnehav i ett flertal områden runt om i Sverige där markprojektering pågår. Ett sådant område är Sigtuna. Med bakgrund av Bolagets verksamhet har Train Alliance idag ingått samt tillträtt avtal med Sädesärlan Fastighets Aktiebolag, del av Kilenkryssets koncern (”Kilenkrysset”), avseende förvärv av samtliga aktier i Tillberga Utvecklings AB samt en utökning av Bolagets innehav i de med Kilenkrysset gemensamt ägda bolagen Krogsta Tun Fastighetsförvaltning AB och Krogsta Fastighets AB (”Förvärven”). Den totala köpeskilling för Förvärven uppgår till 226 MSEK, varav 126 MSEK erläggs genom kontant betalning och 100 MSEK genom nyemitterade aktier av serie B.

IR kontakt

Otto Persson 
Tel: 073-373 44 74
Email: otto.persson@trainalliance.se