Train Alliance i media

Train Alliance genomför företrädesemission inför förvärv

Intervju med VD Joakim Weijmer.

Train Alliance noteras på Nasdaq First North Growth Market

Intervju med VD Joakim Weijmer.

Episode 149 of the Investeraren podcast with Train Alliance

In the podcast you can hear Train Alliance’s Managing Director Joakim Weijmer and Chairman of the Board Otto Persson..

IR kontakt

Otto Persson 
Tel: 073-373 44 74
Email: otto.persson@trainalliance.se