Vår verksamhet

Train Alliance projekterar och förvaltar kompletta järnvägsanläggningar på strategiska lägen, med visionen att alla järnvägsfordon ska kunna utnyttjas maximalt.

Vision och affärsidé

Train Alliance har som vision att järnvägsfordon ska utnyttjas maximalt och att tågtrafiken fungerar effektivt så att både gods och människor kan transporteras säkert och i tid. En förutsättning för detta är ett nätverk av välfungerande järnvägsanläggningar placerade på strategiskt fördelaktiga lägen. Här kan järnvägsfordonen underhållas och repareras för att sedan snabbt åter kunna sättas i drift.

Det är bara när tågen rullar som de skapar vinster för tågoperatörer och samhälle. Vår affärsidé är att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik.

Vår historia

Efter drygt 150 år har järnvägsbranschen kommit långt. Ändå är vi på Train Alliance övertygade om att det finns mycket kvar att göra. Vi arbetar för att förändra synen på vad en strategiskt placerad järnvägsanläggning innebär för effektivitet och resursutnyttjande.

Train Alliance är en nytänkare och innovatör. Med ledande kompetens inom järnvägsfordon, och egen strategiskt placerad mark, erbjuder vi kunderna kompletta järnvägsanläggningar, från ax till limpa.

Train Alliance bygger framtidens järnvägsanläggning – idag.

Miljö

I den expanderande järnvägsbranschen är Train Alliance en del i att bygga ett hållbart samhälle med mer miljöeffektiva transporter. Vår strävan är att verksamheten som helhet ska vara miljömässigt hållbar.