Kvalitets- och miljöpolicy samt certifikat

Kvalitetspolicy

Train Alliance Sweden AB är ett företag grundat 2009 med kompetens och erfarenhet inom järnvägsteknik och infrastruktur.

Vi har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till kostnadsbesparingar.

Certifikat

Vi åstadkommer det genom att:

  • ha en tydlig organisation med klara ansvarsförhållanden
  • ha en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer
  • ha bra kompetens inom verksamhetsområdet med välutbildad och motiverad personal som kontinuerligt utför arbetet på bästa sätt
  • tillgodose kundens krav och förväntningar i varje projekt
  • arbeta aktivt och kontinuerligt med kvalitetsförbättringar
  • ta hänsyn till de krav som myndigheter och samhället ställer på oss i form av lagar och regelsystem

Det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna policy och att sträva efter ständig utveckling i syfte att bevara och stärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag.