Ledning

Joakim Weijmer

Anställd sedan 2011 och verkställande direktör från och med 2019.
Född: 1965.
Utbildning: Verkstadsmekanisk gymnasieutbildning i Borås samt cirka fem (5) år av järnvägsspecifika utbildningar.
Arbetslivserfarenhet: Joakim Weijmer har lång erfarenhet av järnvägsfordon. Han har tidigare haft en rad befattningar vid bland annat EuroMaint och
SJ Maskindivision.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Joakim Weijmer Förvaltning AB.
Innehav av aktier i Bolaget: 16 000st (inklusive bolag). 

Mattias Modén

CFO sedan 2020.
Född: 1976.
Utbildning: Civilekonomutbildning vid Örebro universitet samt högskolestudier inom juridik och beskattning vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Arbetslivserfarenhet: Mattias Modén har 25 års erfarenhet av företagsbeskattning, bolagsadministration och revision. Han har tidigare varit verksam som verkställande direktör på en ledande revisionsbyrå och vid konsultbolag för utveckling av järnvägsanläggningar.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hotell och Restaurang Stadskällaren i Skara AB och MJ Modén Förvaltning AB. Styrelsesuppleant och verkställande
direktör i Atumne Förvaltnings AB. 
Innehav av aktier i Bolaget: 23 544st (inklusive bolag). 

Pierre Starck

BEST (Bana El Signal Tele) och byggansvarig sedan 2016.
Född: 1972.
Utbildning: Fordonsteknisk gymnasieutbildning samt flera omfattande järnvägsspecifika utbildningar.
Arbetslivserfarenhet: Pierre Starck har mångårig erfarenhet som konsult inom trafiksäkerhet för järnvägsentreprenörer. Dessförinnan innehade han befattningar
på Kontech Danmark samt GBHF.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Certus Rail AB och Jernbanekompetens Skandinavien AB.
Innehav av aktier i Bolaget: 16 000st (inklusive bolag).