Styrelse och ledning

Otto Persson

Styrelseledamot sedan 2009 och styrelseordförande från och med 2019.
Född: 1971.
Utbildning: Civilekonomexamen från Högskolan i Kristianstad.
Arbetslivserfarenhet: Ekonomichef på BE Group. Otto Persson är en av grundarna av Train Alliance och var verkställande direktör för Bolaget mellan
år 2009 och 2018.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ett antal bolag inom Koncernen, Lagerhuset ABC i Svedala AB, Lupinia AB och Taste of Scandinavia Food and Beverage
Sweden AB. Styrelseledamot och styrelsesuppleant i ett antal bolag inom koncernen för Hylbo Gård AB. 
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 1 120 000st (inklusive bolag)

Conny Bjärnam

Styrelseledamot sedan 2012.
Född: 1951.
Utbildning: Ekonom.
Arbetslivserfarenhet: Conny Bjärnram innehar styrelseuppdrag i bolag verksamma inom ett flertal olika branscher och har varit operativt verksam i försäkrings-,
finans- och fastighetsbolag.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Testamentsregistret TB Conclavia AB och TB Testamentsbyrån AB. Styrelseledamot i Lupinia AB och Mellanskånes
Företagsgrupp ekonomisk förening. 
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 25 200st (inklusive bolag).

Sven Jemsten

Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1963.
Utbildning: Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet: Sven Jemsten arbetar med förvaltning av sitt kapitalförvaltningsbolag Lupinia AB som är moderbolag för ett tiotal dotterbolag med olika
verksamheter runtom i Sverige.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Euroforest AB (publ). Styrelseledamot i Axesipwiljem AB, FPTK Arena AB och Solid Group Europe AB. 
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 1 316 000st (inklusive bolag).

Patrik Lingårdh

Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1967.
Utbildning: Civiljägmästare.
Arbetslivserfarenhet: Råvaruchef för Södra Timber AB, verkställande direktör Baro Wood AB och styrelseledamot för Skogsindustrierna. Verkställande direktör för
Biometron AB (publ). Grundare av Tisko AB, namnändrat till AB Custos, grundare och styrelseordförande i Europeiska Skogsfonden 1, 2 och 3.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bluehand AB och Euroforest AB (publ).
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 596 745st (inklusive bolag)

Staffan Brandt

Styrelseledamot sedan 2012.
Född: 1968.
Utbildning: Jur.kand.
Arbetslivserfarenhet: Staffan Brandt är advokat och partner vid Advokatfirman Lindahl sedan 2006. Han arbetar med svensk och internationell affärsjuridik med
särskild inriktning mot fastighetsrätt och företagsöverlåtelser. Staffan Brandt har bland annat erfarenhet från fastighetsavdelningen på Hovrätten över Skåne och
Blekinge samt drygt 20 år på två (2) av Sveriges största advokatfirmor. Han gästföreläser även i förhandlingsteknik vid bland annat Lunds Universitet samt hyresoch fastighetsrätt vid Malmö Universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Koenigsegg Automotive AB och prokurist i Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag. Därutöver advisory board för bland
annat Danske Bank (södra avdelningen).
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav av aktier i Bolaget: 81 200st (inklusive bolag).

Barbro Wihlborg

Styrelsesuppleant sedan 2010.
Född: 1950.
Utbildning: Gymnasieekonom.
Arbetslivserfarenhet: Barbro Wihlborg grundade och drev under flertalet år bolaget Miljögården med grossistverksamhet till cirka 1 500 fristående affärer inom
heminredning i Skandinavien.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i W-Garden Trading Aktiebolag. Prokurist i Handelsbolaget Miljögården B O U Wihlborg.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 174 000st (inklusive bolag).

Joakim Weijmer

Anställd sedan 2011 och verkställande direktör från och med 2018.
Född: 1965.
Utbildning: Verkstadsmekanisk gymnasieutbildning i Borås samt cirka fem (5) år av järnvägsspecifika utbildningar.
Arbetslivserfarenhet: Joakim Weijmer har lång erfarenhet av järnvägsfordon. Han har tidigare haft en rad befattningar vid bland annat EuroMaint och
SJ Maskindivision.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Joakim Weijmer Förvaltning AB.
Innehav av aktier i Bolaget: 16 000st (inklusive bolag). 

Mattias Modén

CFO sedan 2020.
Född: 1976.
Utbildning: Civilekonomutbildning vid Örebro universitet samt högskolestudier inom juridik och beskattning vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Arbetslivserfarenhet: Mattias Modén har 25 års erfarenhet av företagsbeskattning, bolagsadministration och revision. Han har tidigare varit verksam som verkställande direktör på en ledande revisionsbyrå och vid konsultbolag för utveckling av järnvägsanläggningar.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hotell och Restaurang Stadskällaren i Skara AB och MJ Modén Förvaltning AB. Styrelsesuppleant och verkställande
direktör i Atumne Förvaltnings AB. 
Innehav av aktier i Bolaget: 23 544st (inklusive bolag). 

Pierre Starck

BEST (Bana El Signal Tele) och byggansvarig sedan 2016.
Född: 1972.
Utbildning: Fordonsteknisk gymnasieutbildning samt flera omfattande järnvägsspecifika utbildningar.
Arbetslivserfarenhet: Pierre Starck har mångårig erfarenhet som konsult inom trafiksäkerhet för järnvägsentreprenörer. Dessförinnan innehade han befattningar
på Kontech Danmark samt GBHF.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Certus Rail AB och Jernbanekompetens Skandinavien AB.
Innehav av aktier i Bolaget: 16 000st (inklusive bolag). 

Oscar Wahlström

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1991.
Utbildning: Bachelor i Nationalekonomi vid New York University, Bachelor i Matematik vid New York University, Master i Nationalekonomi vid Brown University, Ph. D. i Nationalekonomi med specialisering Ekonometri, statistik och informationsteori vid Brown University.
Arbetslivserfarenhet: Aktieanalys på Pareto Securities, forskningsassistent på NYU och Brown. Arbetar för närvarande med byggnad och fastighetsutveckling för AB Hvalfisken där han även är styrelsesuppleant. I det pågående uppdraget jobbar Oscar Principiellt med detaljplaner, lokaliseringsprövningar, lokal och bostadsuthyrningsverksamhet samt övrig markförädling.
Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant AB Hvalfisken

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 23 544st