Styrelse

Otto Persson

Styrelseledamot sedan 2009 och styrelseordförande från och med 2019.
Född: 1971.
Utbildning: Civilekonomexamen från Högskolan i Kristianstad.
Arbetslivserfarenhet: Ekonomichef på BE Group. Otto Persson är en av grundarna av Train Alliance och var verkställande direktör för Bolaget mellan
år 2009 och 2018.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ett antal bolag inom Koncernen, Lagerhuset ABC i Svedala AB, Lupinia AB och Taste of Scandinavia Food and Beverage
Sweden AB. Styrelseledamot och styrelsesuppleant i ett antal bolag inom koncernen för Hylbo Gård AB. 
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 1 220 000st (inklusive bolag)

Conny Bjärnam

Styrelseledamot sedan 2012.
Född: 1951.
Utbildning: Ekonom.
Arbetslivserfarenhet: Conny Bjärnram innehar styrelseuppdrag i bolag verksamma inom ett flertal olika branscher och har varit operativt verksam i försäkrings-,
finans- och fastighetsbolag.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Testamentsregistret TB Conclavia AB och TB Testamentsbyrån AB. Styrelseledamot i Lupinia AB och Mellanskånes
Företagsgrupp ekonomisk förening. 
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 25 200st (inklusive bolag).

Sven Jemsten

Styrelseledamot sedan 2009.
Född: 1963.
Utbildning: Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet: Sven Jemsten arbetar med förvaltning av sitt kapitalförvaltningsbolag Lupinia AB som är moderbolag för ett tiotal dotterbolag med olika
verksamheter runtom i Sverige.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Euroforest AB (publ) Styrelseledamot i Axesipwiljem AB, FPTK Arena AB och Solid Group Europe AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 1 316 000st (inklusive bolag).

Patrik Lingårdh

Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1967.
Utbildning: Civiljägmästare.
Arbetslivserfarenhet: Råvaruchef för Södra Timber AB, verkställande direktör Baro Wood AB och styrelseledamot för Skogsindustrierna. Verkställande direktör för
Biometron AB (publ). Grundare av Tisko AB, namnändrat till AB Custos, grundare och styrelseordförande i Europeiska Skogsfonden 1, 2 och 3.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bluehand AB och Euroforest AB (publ).
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 596 745st (inklusive bolag)

Staffan Brandt

Styrelseledamot sedan 2012.
Född: 1968.
Utbildning: Jur.kand.
Arbetslivserfarenhet: Staffan Brandt är advokat och partner vid Advokatfirman Lindahl sedan 2006. Han arbetar med svensk och internationell affärsjuridik med
särskild inriktning mot fastighetsrätt och företagsöverlåtelser. Staffan Brandt har bland annat erfarenhet från fastighetsavdelningen på Hovrätten över Skåne och
Blekinge samt drygt 20 år på två (2) av Sveriges största advokatfirmor. Han gästföreläser även i förhandlingsteknik vid bland annat Lunds Universitet samt hyresoch fastighetsrätt vid Malmö Universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Koenigsegg Automotive AB och prokurist i Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag. Därutöver advisory board för bland
annat Danske Bank (södra avdelningen).
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav av aktier i Bolaget: 81 200st (inklusive bolag).

Barbro Wihlborg

Styrelsesuppleant sedan 2010.
Född: 1950.
Utbildning: Gymnasieekonom.
Arbetslivserfarenhet: Barbro Wihlborg grundade och drev under flertalet år bolaget Miljögården med grossistverksamhet till cirka 1 500 fristående affärer inom
heminredning i Skandinavien.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i W-Garden Trading Aktiebolag. Prokurist i Handelsbolaget Miljögården B O U Wihlborg.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 174 000st (inklusive bolag).

Oscar Wahlström

Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1991.
Utbildning: Bachelor i Nationalekonomi vid New York University, Bachelor i Matematik vid New York University, Master i Nationalekonomi vid Brown University, Ph. D. i Nationalekonomi med specialisering Ekonometri, statistik och informationsteori vid Brown University.
Arbetslivserfarenhet: Aktieanalys på Pareto Securities, forskningsassistent på NYU och Brown. Arbetar för närvarande med byggnad och fastighetsutveckling för AB Hvalfisken där han även är styrelsesuppleant. I det pågående uppdraget jobbar Oscar Principiellt med detaljplaner, lokaliseringsprövningar, lokal och bostadsuthyrningsverksamhet samt övrig markförädling.
Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant AB Hvalfisken.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 23 544st

Nicole Haman

Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1975.
Utbildning: Bachelor of Commerce vid University of Ottawa och IHM Business School.
Arbetslivserfarenhet: 20+ års erfarenhet inom multikanal-, online-, e-handel, digital- och reklam-PR strategi inom kommuniationsbranschen. Arbetar för RTL Group inom deras internationella division tillsammans med ett team som verkar i över 12 länder. Främsta målet är att verka effektivt inom det globala fretaget, driva strategiska projekt, affärsutveckla på multimarknadsnivå, driva ömsesidigt hållbara affärslösningar med fokus att säkerställa effektiva samarbeten mellan media och företag.
Andra pågående uppdrag: Inga.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av aktier i Bolaget: 0st