Referenser

Inget uppdrag är det andra likt. Varje produktionsanläggning eller projekt har sina egna unika förutsättningar. Här kan du inspireras av några av våra kunders berättelser om hur de tillsammans med Train Alliance har löst sina utmaningar.

Logistikområde för Voestalpine

För att kunna vara med i upphandlingar och vinna anbud från bland andra Trafikverket är det ett krav att vara etablerad på en fysisk plats i Sverige. Den tyska infrastrukturleverantören Voestalpine ser en potential i den svenska marknaden och beslutade sig för en fördjupad satsning under 2018.

Läs mer

Godsvagnsverkstad i Malmö

I och med EU:s järnvägspaket har det kommit nya regler och omfattande krav på hur reparationer och underhåll av järnvägsfordon ska utföras. Kraven omfattar bl.a. att vagnar ska lyftas med domkrafter inomhus, att det ska finnas inspektionsgravar för service av vagnar underifrån, samt ytor för hjulbyten och effektiva tester av bromsar m.m.

Läs mer

Tågserviceanläggning i Hallsberg

Den järnvägsstrategiskt viktiga orten Hallsberg har ett utmärkt läge för att underhålla järnvägsfordon. Här passerar kontinuerligt stora mängder tågfordon, vilket gör det lämpligt att lokalisera service och underhåll på denna plats. Train Alliance identifierade tidigt ett behov av en kvalificerad hjulsvarv och initierade under 2016 projekteringen av en ny tågserviceanläggning i Hallsberg.

Läs mer

Motorvagnsdepå i Eskilstuna

Att etablera en järnvägsanläggning kräver kompetens och resurser inom en rad områden. År 2014 fick Train Alliance i uppdrag av Eskilstuna kommun att bistå dem med att ta fram nödvändiga underlag och ett teknikkoncept enligt det RFI (Request For Information) som Mälardalstrafik MÄLAB AB gått ut med.

Läs mer