Godsvagnsverkstad i Malmö

I och med EU:s järnvägspaket har det kommit nya regler och omfattande krav på hur reparationer och underhåll av järnvägsfordon ska utföras. Kraven omfattar bl.a. att vagnar ska lyftas med domkrafter inomhus, att det ska finnas inspektionsgravar för service av vagnar underifrån, samt ytor för hjulbyten och effektiva tester av bromsar m.m. Certifieringar och godkännanden är omfattande för den internationella godsvagnstrafiken.

Modern verkstad enligt EU-standard

För att möta EU:s nya krav beslutade NetRail AB att etablera en modern järnvägsverkstad i Malmö. NetRail är en ledande aktör inom att underhålla och hyra ut järnvägsfordon. Som enda företag i Sverige är NetRail godkänt och certifierat enligt såväl ECM- (alla fyra nivåer) som VPI-reglerna för att kunna utföra service på vagnar längs spåren. NetRail valde Train Alliance som anläggningspartner för att etablera den nya godsvagnsverkstaden i Malmö.

”Train Alliance har visat sig klara att möta de kostnadskrav som NetRail eftersökt samtidigt som man kommer att leverera en effektiv modern anläggning, vilket är mycket tillfredställande. Leverantörer av godsvagnsunderhåll lever i full konkurrens med verkstäder såväl på kontinenten som i Skandinavien”, säger Jochum Ressel, ägare och operativt ansvarig hos NetRail.

Lokalisering på bästa läge

Projektet blev klart våren 2019. Då har Train Alliance levererat en komplett lösning för underhåll och service av godsvagnar helt enligt NetRails önskemål, samt med plats för servicebilar och växellok. Med en nyetablering i bästa läge, i anslutning till godsbangården, hamnen och kombiterminalen, ökar den operativa förmågan i Malmö-området avsevärt, vilket säkerställer och förbättrar godstrafiken på järnväg totalt sett. Verkstadsområdet kommer att ha full tillgänglighet med god kapacitet till och från godskunderna som NetRail har i området.