Tågserviceanläggning i Hallsberg

Den järnvägsstrategiskt viktiga orten Hallsberg har ett utmärkt läge för att underhålla järnvägsfordon. Här passerar kontinuerligt stora mängder tågfordon, vilket gör det lämpligt att lokalisera service och underhåll på denna plats.Train Alliance identifierade tidigt ett behov av en högpresterande hjulsvarv och initierade under 2016 projekteringen av en ny tågserviceanläggning i Hallsberg.

Fokus på kvalitet och effektivitet

Train Alliance ville skapa en effektiv och rationell tågserviceanläggning, som minimerar tiden på verkstad och sätter tågen i trafik så fort som möjligt. Därför utvärderades flera olika tillverkare av hjulsvarvar innan Train Alliance slutligen fastnade för det tyska företaget Hegenscheidts produkter. Detta företag tillverkar en tandemsvarv som kan svarva två hjulpar inom en boggie samtidigt, vilket halverar tiden för insatsen. I Sverige representeras Hegenscheidt av agenten Servus AB, som var Train Alliance kontakt under hela projektet. Andy Lawler är försäljningschef på Servus.

”Train Alliance är ett trevligt och personligt företag som under alla år varit lyhört och flexibelt i vårt samarbete. I och med den spännande utvecklingen som vår bransch står inför ser jag mycket ljust på vårt framtida samarbete", säger Andy Lawler.

En av Europas modernaste anläggningar

Tågserviceanläggningen i Hallsberg projekterades och byggdes av Train Alliance 2016-2018. Idag är detta en av Europas modernaste anläggningar med en högpresterande produktionsteknik. För kunderna innebär detta hög fordonstillgänglighet.

Anläggningen hyrs sedan februari 2018 av TXG Maintenance. Tack vare anläggningens strategiska placering täcker upptagningsområdet in ett stort antal järnvägsföretag som behöver tillgång till svarvkapacitet. 2019 har TXG Maintenance 18 olika järnvägsföretag som mer eller mindre frekvent använder Train Alliance tågserviceanläggning i Hallsberg.