Anläggningar vi förvaltar

Train Alliance förvaltar produktionsanläggningar åt fastighetsägare. Anläggningarna är placerade för att ge god tillgänglighet och möjliggöra stordriftsfördelar. Ett effektivt nyttjande av infrastruktur och produktionsanläggning avlastar järnvägslinjerna från icke värdeskapande tågrörelser. Till de anläggningar vi förvaltar innehas även en infrastruktur som gemensamhetsanläggning vilket ger skalfördelar då flera olika intressenter kan nyttja denna för sin verksamhet.