Eskilstuna, lokverkstad

Verkstad med en elektrifierad verkstadsbangård både framför och bakom verkstad. Flera av spåren är flödesspår genom verkstaden. STAX 22,5 ton.

Typ: Lokverkstad
Öppnad: 1941
Storlek: 2904 m²
Funktion: Lokverkstad med anpassade verkstadsplatser. Inspektionsgravar och möjlighet till takarbeten. Tvättspår för rengöring av korg och front av lok. Uppställning av fordon på verkstadsbangård.
Produktionsteknik: Traverser och lyftbockar