Hallsberg, kombinationshall

Flödesanläggning, ca 600 m spår, längder anpassade till TSD-standard, STAX 25 ton, elektrifierat.

Typ: Kombinationshall
Öppnad: 2019
Storlek: 800 m²
Funktion: Högpresterande avisningsanläggning för snabb och skonsam avisning av fordon, klottersanering, manuell fordonstvätt, underhållsåtgärder.
Produktionsteknik: Avisningsaggregat, reningsaggregat, centralt högtrycksaggregat.