Landskrona, godsvagnsverkstad

Egen verkstadsbangård med uppställningsspår framför verkstaden. STAX 22,5 ton.

Typ: Godsvagnsverkstad
Öppnad: Runt 1968
Storlek: 3975 m²
Funktion: Godsvagnsverkstad med anpassade underhållsspår med kapacitet för större översyner och reparationer.
Produktionsteknik: Lyftbockar, traverser, kranar, provningsanläggning för tankvagnar.

 

Dokument: Järnvägsnätbeskrivning

Dokument: Trafiksäkerhetsinstruktion