Kompetensområden

Train Alliance är en komplett anläggningspartner för järnvägsnära verksamheter. Med hög kompetens och lång internationell erfarenhet kan vi erbjuda marknadens mest moderna tekniska standard med miljöperspektiv i fokus. Vi är primärt en helhetspartner, men erbjuder också professionella tjänster inom nedanstående områden.

Markprojektering

Train Alliance tillhandahåller moderna järnvägsanläggningar för våra kunder och partners. För detta ändamål arbetar vi aktivt med att söka efter nya markområden som kan vara av intresse för våra intressenter.

Läs mer

Förvaltning

Train Alliance har en egen förvaltningsorganisation för den infrastruktur som hanteras inom ramen för infrastrukturförvaltning. Detta omfattar även ansvar och skötsel av byggnader och anläggningar samt uppföljning och statistik.

Läs mer

Verkstadsdesign

Bilden visar en arbetsplats för underhåll av ett motorvagnståg där olika arbeten kan utföras parallellt för att klara de stilleståndstider som omloppsplanera medger.

Läs mer

Fordonskompetens

Moderna järnvägsfordon är komplexa till sin natur och kräver kunskap och kompetens för att säkerställa deras tillgänglighet över tid. Deras tekniska prestanda skall leda till en tillgänglighet och prestation som motsvarar uppsatta mål.

Läs mer

Produktionsteknik

Train Alliance produktionsteknik är en integrerad del i projektering av nya järnvägsverkstäder och består av tre huvudsakliga aktivitetsområden. Teknik, ILS och LCC.

Läs mer

BEST

Bana El Signal Tele (förkortas BEST) är en kompetens som hanteras och innehas av Train Alliance, vilket omfattar allt arbetet inom denna disciplin.

Läs mer

Konceptrådgivning

Train Alliance erbjuder konceptrådgivning av produktionsanläggningar som inte ägs i egen regi, vilket omfattar både järnvägsverkstäder och järnvägsanläggningar generellt.

Läs mer