BEST

Bana El Signal Tele (förkortas BEST) är en kompetens som hanteras och innehas av Train Alliance, vilket omfattar allt arbetet inom denna disciplin såsom projektering, granskning, utförande, besiktning, underhåll samt rådgivning inom området i olika affärssammanhang.​