Fordonskompetens

Moderna järnvägsfordon är komplexa till sin natur och kräver kunskap och kompetens för att säkerställa deras tillgänglighet över tid. Deras tekniska prestanda skall leda till en tillgänglighet och prestation som motsvarar uppsatta mål. För att kunna bygga moderna produktionsanläggningar för järnvägsfordon krävs kompetens och förståelse kring fordonen för att finna rätt utformning.

Train Alliance har egen kompetens inom området järnvägsfordonsteknik vilket ställs till kundens förfogande vid olika uppdrag och projekt. Detta gäller även fordon avsedda för lokalbanor, spårvägar och tunnelbanor.