Förvaltning

Train Alliance har en egen förvaltningsorganisation för den infrastruktur som hanteras inom ramen för infrastrukturförvaltning. Detta omfattar även ansvar och skötsel av byggnader och anläggningar samt uppföljning och statistik. Förvaltning av lokaler för underhåll av järnvägsfordon kräver förutom allmän fastighetskompetens även specialkompetens inom järnvägsteknik, vilket ställer stora krav på förvaltningsorganisationen för att skapa tillgänglighet för våra kunder.