Konceptrådgivning

Train Alliance erbjuder konceptrådgivning av produktionsanläggningar som inte ägs i egen regi, vilket omfattar både järnvägsverkstäder och järnvägsanläggningar generellt. Det kan omfatta dels befintliga anläggningar som skall byggas om, dels helt nya anläggningar som skall uppföras.

Vi stödjer beställaren kring hur anläggningen kan utvecklas och bör se ut för att ge maximal fordonstillgänglighet i den nya produktionsanläggningen. Konceptrådgivningen utgår från järnvägsfordonen med deras behov av olika underhållsaktiviteter och leder fram till rekommendationer för utformning, produktionsteknik och dimensionering.