Markprojektering

Train Alliance tillhandahåller moderna järnvägsanläggningar för våra kunder och partners. För detta ändamål arbetar vi aktivt med att söka efter nya markområden som kan vara av intresse för våra intressenter. Denna projekteringsprocess särskiljer sig ifrån traditionell marknadsgenomlysning då processen innefattar en rad unika indikatorer som gör marken lämplig för järnvägsändamål. Vi arbetar tidigt i processen med att studera järnvägens omlopp, trafikprognoser, kommande fordonsanskaffningar, nuvarande verkstadsstrukturer och dess operativa förmåga. Denna metodik har skapat en intern databas som bistår oss för att bedöma attraktiviteten hos potentiella etableringsområden.