Ledig mark

Train Alliance har ständigt nya projekt på gång. Dels arbetar vi med att etablera hela produktionsanläggningar på egen strategiskt placerad mark, dels utför vi konsultationer inom en rad järnvägsrelaterade områden.

Hallsberg, Rala-området

Här äger vi kring 100 ha detaljklar järnvägsansluten mark med etableringsklar mark.

 Rala Industriområde Etapp 3 Plankarta 1 

 Rala Industriområde Etapp 3 Plankarta 2 

 Rala Industriområde Etapp 3 Plankarta 3 

 Rala Industriområde Etapp 3 Plankarta 4