Regulatory

Oscar Wahlström föreslås till ordförande i Train Alliance

Större aktieägare i Train Alliance föreslår att årsstämman ska omvälja styrelseledamöterna Otto Persson, Nicole Haman och Oscar Wahlström samt besluta om nyval av Mikael Gerhardsson, Stephan Roth och Sven Jemsten. Till styrelsens ordförande föreslås val av Oscar Wahlström. 

Efter överlämnande av ordföranderollen till Oscar Wahlström kommer Otto Persson utöver sin roll som styrelseledamot att fokusera på det operativa arbetet i bolaget och dess dotterbolag. Oscar Wahlström som invaldes i styrelsen 2020 har en PhD i nationalekonomi från Brown University och arbetar med fastighetsutveckling, exploatering och hållbart skogsbruk inom AB Hvalfisken. 

Kort presentation av ledamöter föreslagna för nyval: 

Mikael Gerhardsson 

Mikael Gerhardsson, född 1953, har en ingenjörsexamen (väg och vatten). Mikael har även genomgått en certifieringsutbildning via Styrelseakademin. Mikael arbetar för närvarande som affärsutvecklingskonsult via Carpex AB som har Kilenkrysset AB som huvudsaklig uppdragsgivare. Carpex AB är ett av Mikael familjeägt bolag och Mikael sitter som styrelseledamot i bolaget. Han är även VD och styrelseledamot i det av honom delägda bolaget Norsholm Markutveckling AB samt styrelseledamot och delägare i Flens Bil och Järnaktiebolag och Lurudden Fastighetskonsult AB.  

Mikael har tidigare varit styrelseledamot i Länsförsäkringar Södermanland, styrelseordförande i Bygg & Interiör AB samt styrelseledamot i QP Holding AB med dotterbolag, samt flera dotterbolag inom Kilenkrysset-koncernen. Mikael har även erfarenhet som arbetsledare och platschef på ABV vägförbättringar (sedermera NCC), entreprenadingenjör på Sörmlast samt affärsutvecklare på Kilenkrysset AB. 

Stephan Roth 

Stephan Roth, född 1976, har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Stephan har 24 års erfarenhet som investerare och strategisk rådgivare varav 14 år på Societe Generale som Derivatives Proprietary trader i Paris och New York. Stephan är för närvarande styrelseledamot i Enequi AB, Polar Energy Boden Holding AB och Polar Energy Boden AB samt styrelsesuppleant i Polar EV Charge & Storage AB och RIJD Interior AB. 

Sven Jemsten 

Sven Jemsten, född 1963, har en Master of Business Administration från Duke University i USA. Sven är för närvarande styrelseledamot i Lupinia AB, AB Diskonten 3 i Malmö, Solid Group Europe AB, Helsingborg Navaren 11 AB och Fastigheten Kullen Östra 35 i Helsingborg AB samt suppleant i LIRAP Group i Svedala AB, ACJ Marketing AB samt ett flertal bolag i Train Alliance-koncernen. Sven har tidigare varit styrelseledamot i bland annat Train Alliance Sweden AB (publ). 

För presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till bolagets webbplats 

www.trainalliance.se. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Otto Persson, styrelseordförande Train Alliance 
Mail:  otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance 

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 3 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.