Regulatory

Train Alliance publicerar årsredovisning för 2023

Train Alliance publicerar årsredovisning för 2023

Train Alliance årsredovisning för 2023 finns tillgänglig i pdf-format på bolagets webbplats www.trainalliance.se och kan även nås på följande länk: Https://www.trainalliance.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande Train Alliance
Mail:  otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 3 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.