Rapporter och presentationer

Rapporter och presentationer

Rapport
Presentation
Delårsrapport Q4 2018
27 februari, 2019
Delårsrapport Q3 2018
31 oktober, 2018
Delårsrapport Q2 2018
2 augusti, 2018
Årsredovisning 2017
28 maj, 2018
Delårsrapport Q1 2018
21 maj, 2018