Investerare

Delårsrapport Q1 2024

 • JUSTERAT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 36,6 KR  
 • Soliditet 74,8% (72,3%)
 • RÖRELSENS INTÄKTER 53,6 MKR (67,4)
 • RÖRELSERESULTAT 6,1 MKR (9,1)
Läs mer

Investerare

För investerare

Train Alliance Sweden AB är ett anläggningsföretag som projekterar och förvaltar kompletta järnvägsanläggningar i strategiska lägen. Bolaget ägs av både privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. En investering i Train Alliance är en investering i den expansiva järnvägsbranschen, som driven av ett hållbarhetsperspektiv väntas axla ett allt större ansvar för transporter av gods och personer i framtiden.

Nyckeltal Q1 2024

 • Justerat substansvärde per aktie
  36,6 kr
 • Soliditet
  74,8 %
  (72,3)
 • Rörelsens intäkter
  53,6 mkr
  (67,4)
 • Rörelseresultat
  6,1 mkr
  (9,1 )

Delårsrapport Q1 2024

Train Alliance AB publicerade sitt första kvartalsresultat för 2024 tisdagen den 7 maj 2024.

Årsredovisning 2022

Vi har nu lämnat verksamhetsåret 2022 som blev ett mycket bra år för Train Alliance trots orostider i Europa och begynnande lågkonjunktur med hög inflation och dyrare omkostnader. Vi ser att kommande år blir än bättre för Train Alliance då våra aktiviteter och uppdrag är många, vilket också medfört att vi utökade vår kapacitet under 2022.

Train Alliance som investering

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet.