Investerare

Delårsrapport Q3 2023

 • JUSTERAT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 40,34 KR  
 • Soliditet 89,6%  
 • RÖRELSENS INTÄKTER 65,5 MKR (74,2)
 • RÖRELSERESULTAT 6,3 MKR (49,0)
Läs mer

Investerare

För investerare

Train Alliance Sweden AB är ett anläggningsföretag som projekterar och förvaltar kompletta järnvägsanläggningar i strategiska lägen. Bolaget ägs av både privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. En investering i Train Alliance är en investering i den expansiva järnvägsbranschen, som driven av ett hållbarhetsperspektiv väntas axla ett allt större ansvar för transporter av gods och personer i framtiden.

Nyckeltal Q3 2023

 • Justerat substansvärde per aktie
  40,34 kr
 • Soliditet
  89,6 %
 • Rörelsens intäkter
  65,5 mkr
  (74,2)
 • Rörelseresultat
  6,3 mkr
  (49,0)

Delårsrapport Q3 2023

Train Alliance AB publicerade sin tredje kvartalsrapport 2023 fredagen den 27 oktober 2023.

Årsredovisning 2022

Vi har nu lämnat verksamhetsåret 2022 som blev ett mycket bra år för Train Alliance trots orostider i Europa och begynnande lågkonjunktur med hög inflation och dyrare omkostnader. Vi ser att kommande år blir än bättre för Train Alliance då våra aktiviteter och uppdrag är många, vilket också medfört att vi utökade vår kapacitet under 2022.

Train Alliance som investering

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet.