Investerare

Delårsrapport Q3 2022

Sigtuna fortsätter att lyfta resultatet

 • JUSTERAT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 132,37 KR (67,98 KR)
 • RESULTAT PER AKTIE 1,72 KR (0,09 KR)
 • RÖRELSENS INTÄKTER 74,2 MKR (30,0 MKR)
 • RÖRELSERESULTAT 49,0 MKR (3,8 MKR)
Läs mer

Investerare

För investerare

Train Alliance Sweden AB är ett anläggningsföretag som projekterar och förvaltar kompletta järnvägsanläggningar i strategiska lägen. Bolaget ägs av både privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. En investering i Train Alliance är en investering i den expansiva järnvägsbranschen, som driven av ett hållbarhetsperspektiv väntas axla ett allt större ansvar för transporter av gods och personer i framtiden.

Nyckeltal Q3 2022

 • Justerat substansvärde per aktie
  132,37 mkr
  (67,98 mkr)
 • Resultat per aktie
  1,72 kr
  (0,09 kr)
 • Rörelsens intäkter
  74,2 mkr
  (30,0 mkr)
 • Rörelseresultat
  49,0 mkr
  (3,8 mkr)

Delårsrapport Q3 2022

Train Alliance AB publicerade delårsrapporten
för tredje kvartalet 2022, fredagen den 28 oktober.

Årsredovisning 2021

“Vi flyttade fram våra positioner märkbart under 2021 med viktiga affärer i Hallsberg och Sigtuna som banar väg för en långsiktigt väsentligt större verksamhet.”

Train Alliance som investering

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet.