Rapporter och presentationer

Rapporter och presentationer

Rapport
Presentation
Bokslutskommuniké 2022
24 februari, 2023
Delårsrapport Q3 2022
28 oktober, 2022
Delårsrapport Q2 2022
5 augusti, 2022
Årsredovisning 2021
29 juni, 2022
Delårsrapport Q1 2022
9 maj, 2022