Förvaltning

Förvaltning

Anläggningar vi förvaltar

Train Alliance förvaltar såväl egna som andra fastighetsägares produktionsanläggningar. Anläggningarna är placerade för att ge god tillgänglighet och möjliggöra stordriftsfördelar. Ett effektivt nyttjande av infrastruktur och produktionsanläggning avlastar järnvägslinjerna från icke värdeskapande tågrörelser. Till de anläggningar vi förvaltar innehas även en infrastruktur som gemensamhetsanläggning vilket ger skalfördelar då flera olika intressenter kan nyttja denna för sin verksamhet.

Produktionsanläggningar

Malmö, godsvagnsverkstad

Flödesanläggning med c:a 1000 m oelektrifierade spår med direkt access till/från Malmö rangerbangård, kombiterminal och hamn. STAX 22,5 ton.

Typ: Godsvagnsverkstad
Öppnad: 2019
Storlek: 800 m²
Funktion: Trafiknära VPI-certifierad godsvagnsverkstad
Produktionsteknik: Lyftbockar och inspektionsgrav med anpassade lager och förrådsutrymmen in- och utvändigt.

Array

Eskilstuna, lokverkstad

Verkstad med en elektrifierad verkstadsbangård både framför och bakom verkstad. Flera av spåren är flödesspår genom verkstaden. STAX 22,5 ton.

Typ: Lokverkstad
Öppnad: 1941
Storlek: 2904 m²
Funktion: Lokverkstad med anpassade verkstadsplatser. Inspektionsgravar och möjlighet till takarbeten. Tvättspår för rengöring av korg och front av lok. Uppställning av fordon på verkstadsbangård.
Produktionsteknik: Traverser och lyftbockar

Array

Landskrona, godsvagnsverkstad

Egen verkstadsbangård med uppställningsspår framför verkstaden. STAX 22,5 ton.

Typ: Godsvagnsverkstad
Öppnad: Runt 1968
Storlek: 3975 m²
Funktion: Godsvagnsverkstad med anpassade underhållsspår med kapacitet för större översyner och reparationer.
Produktionsteknik: Lyftbockar, traverser, kranar, provningsanläggning för tankvagnar.

Array

Hallsberg, kombinationshall

Flödesanläggning, ca 600 m spår, längder anpassade till TSD-standard, STAX 25 ton, elektrifierat.

Typ: Kombinationshall
Öppnad: 2019
Storlek: 800 m²
Funktion: Högpresterande avisningsanläggning för snabb och skonsam avisning av fordon, klottersanering, manuell fordonstvätt, underhållsåtgärder.
Produktionsteknik: Avisningsaggregat, reningsaggregat, centralt högtrycksaggregat.

Array

Hallsberg, tågservicehall

Flödesanläggning, c:a 1000 m spår, längder anpassade till TSD-standard, STAX 25 ton, elektrifierat.

Typ: Tågservicehall
Öppnad: 2018
Storlek: 1852 m²
Funktion: Svarvning av hjulpar, bromsskivor (hjul-och axelmonterade), logistikyta för lastning och lossning av komponenter och gods i hallen, hjulbyten och lokarbetsplats med inspektionsgrav och säkerhetssystem för takarbete, byte av takmonterade komponenter. Uppställning av fordon innan och efter aktivitet.
Produktionsteknik: Hegenscheidt tandemsvarv U2000-400D som även klarar att svarva bromsskivor (hjul- och axelmonterade), Windhoff hjulsänk, Dragfordon, Niteq RRM 3008, ABUS travers 10 ton.

Array

Rikskombiterminal Stockholm Nord

Kombiterminal med fyra spår om 750 m för lastning och lossning av containers, trailer och bilar samt två spår för vagnar & lok. STAX 25 ton, elektrifierat fram till terminalområde. Klassat som ett riksintresse.

Typ: Kombiterminal
Öppnad: 2015
Storlek: 140 000 m²
Funktion: Stockholms största terminal för container och trailer med utbyggnadsmöjligheter.

Array

Brista järnvägsterminal

Järnvägsterminal avsedd för godshantering med tre spår och ett stickspår. Huvudspårsanläggning med anslutningar till Ostkustbanan i båda riktningarna. STAX 25 ton. Klassat som ett riksintresse.

Typ: Järnvägsanläggning för gods
Öppnad: 2006
Storlek: 30 000 m²
Funktion: Hantering av olika typer av gods samt anslutning mot Brista verksamhetsområde.

 

Array