Anläggningspartner

Anläggningspartner

En trygg partner under hela resan

Train Alliance är en komplett anläggningspartner för järnvägsnära verksamheter. Med hög kompetens och lång erfarenhet kan vi erbjuda marknadens moderna tekniska standard med miljöperspektiv i fokus. Vi har mark och anläggningar i för järnvägen strategiskt intressanta lägen.

Att vara anläggningspartner innebär att stödja kunder från start till mål i deras projekt för att därefter hantera trimningsåtgärder, garantiärenden, utveckla och förvalta anläggningar för underhåll och logistik av tåg samt järnvägsinfrastruktur.

Train Alliance äger anläggningar och infrastruktur som hyrs ut till kunder på längre kontrakt. Bolaget förvaltar även infrastruktur och anläggningar som ägs av andra. Kontrakten löper vanligtvis 10-25 år och bland kunderna finns underhållsleverantörer, tågoperatörer och tågtillverkare samt logistikföretag.

Train Alliance har en egen förvaltningsorganisation för den infrastruktur som hanteras inom ramen för infrastrukturförvaltning. Detta omfattar även ansvar och skötsel av byggnader och anläggningar samt uppföljning och statistik. Förvaltning av lokaler för underhåll av järnvägsfordon kräver förutom allmän fastighetskompetens även specialkompetens inom järnvägsteknik, vilket ställer stora krav på förvaltningsorganisationen för att skapa tillgänglighet för våra kunder.

Moderna verkstäder

Train Alliance utformar och utvecklar produktionsanläggningar, inklusive verkstäder, för att ge maximal fordonstillgänglighet. Anläggningarna utformas och teknik väljs med utgångspunkt från järnvägsfordonen och deras behov. Verkstäder utformas så att olika arbeten kan utföras parallellt för att få korta stilleståndstider.

Produktionsteknik

Train Alliance produktionsteknik är en integrerad del i projektering av nya järnvägsverkstäder och består av tre huvudsakliga aktivitetsområden. Teknik, ILS och LCC.

Fordonskompetens

Moderna järnvägsfordon är komplexa och kräver kunskap och kompetens för att säkerställa deras tillgänglighet över tid. Att bygga moderna produktionsanläggningar för järnvägsfordon kräver kompetens och förståelse kring fordonen för att ge anläggningarna rätt utformning. Train Alliance har egen kompetens inom området järnvägsfordonsteknik, som omfattar traditionell järnväg, lokalbanor, spårtrafik och tunnelbana.

Array

Infrastrukturförvaltning

Train Alliance har en egen förvaltningsorganisation för den infrastruktur som hanteras inom ramen för infrastrukturförvaltning. Förvaltning av järnvägsinfrastruktur ställer krav utöver de som ställs på traditionell fastighetsförvaltning. Train Alliance har därför säkerhetstillstånd som infrastrukturförvaltare, både för huvudspår och sidospår. Infrastrukturförvaltare ansvarar kontinuerligt för säkerhet, besiktningar, underhåll, kapacitetstilldelning samt följer en rad förordningar, lagar och regler vilket ställer höga krav på ett säkerhetsstyrningssystem.

Array

BEST

Train Alliance har kompetens inom Bana El Signal Tele (förkortas BEST), vilket bland annat omfattar projektering, granskning, utförande, besiktning, underhåll samt rådgivning inom området.​

Array

Train Alliance som investering

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet.