Sigtuna

Sigtuna

Train Alliance äger drygt 400 000 kvm mark i Sigtuna, med järn­vägsanslutning i både nord och syd. Tillgångarna genererar spårintäkter, hyror samt förvaltningsintäkter. Området ingår i Järnvägscentrum Stockholm Nord som är en ambitiös logistiksatsning och ett sammanhängande systemområde som omfattar cirka 500 000 kvm spåransluten mark för etablering av olika logistiktjänster. Området är redan idag ett viktigt logistiskt nav för flera offentliga och privata aktörer.

Strategiskt arbete fortgår med kommunen och andra markägare för att fortsätta att utveckla området och ge det en så ändamålsenlig utformning som möjligt, varför Train Alliance innehav kan förändras via markbyten. På bolagets mark finns Arlandas bränsle­depå som klassificeras som riksintresse, vilket ger det särskilt prioritet hos myndigheter.

I januari 2022 vann detaljplan för området laga kraft. Den funktionsutredning som fastställdes i mars 2024 innebär en fortsatt utbyggnad av kapacitet och funktion i syfte att väsentligt öka områdets godskapacitet. Train Alliance för dialoger med TEN-T-hamnarna (järnvägskopp­lade hamnar) om att hantera väsentligt större godsvolymer på området.

Sveriges nya järnvägscentrum Stockholm Nord

11a) Rikskombiterminal. 1b) Utbyggnad 2022-2023

2Postnord

3Logistikområde

4Förbigångsspår och överlämningsbangård

5Rosersberg/Brista järnvägsansluten terminal

6Flygbränsleterminal för Arlanda

7800 m expansion förbigångsspår