Sigtuna

Sigtuna

Train Alliance äger drygt 300 000 kvm mark i Sigtuna, med järn­vägsanslutning i både nord och syd. Området ingår i Järnvägscentrum Stockholm Nord som är en ambitiös logistiksatsning och ett sammanhängande systemområde som omfattar cirka 500 000 kvm spåransluten mark för etablering av olika logistiktjänster. Området är redan idag ett viktigt logistiskt nav för flera offentliga och privata aktörer.

Strategiskt arbete fortgår med kommunen och andra markägare för att fortsätta att utveckla området och ge det en så ändamålsenlig utformning som möjligt, varför Train Alliance innehav kan förändras via markbyten. På bolagets mark finns Arlandas bränsle­depå som klassificeras som riksintresse, vilket ger det särskilt prioritet hos myndigheter.

Efter att detaljplan för området vann laga kraft i januari 2022, utreder Train Alliance tillsam­mans med Trafikverket behovet av att för­stärka kapaciteten i Rosersberg och Brista. Avsikten är att lägga fram utredningen före årsskiftet 2022/2023.