Revisorer

Den auktoriserade revisorn Johan Isbrand, med suppleant Joakim Nyman, båda verksamma vid LR-revision, valdes till bolagets revisor vid årsstämman 2021 för en ettårsperiod. Denna förlängdes senast av årsstämman 2024.