Revisorer

Den auktoriserade revisorn Johan Isbrand, med suppleant Joakim Nyman, båda verksamma vid LR-revision, valdes till bolagets revisor vid årsstämman 2021 för tiden intill slutet av årsstämman 2022.