Ledning

Joakim Weijmer
Joakim Weijmer

Anställd sedan 2011 och verkställande direktör från och med 2018.

Född 1965.
Utbildning Verkstadsmekanisk gymnasieutbildning i Borås samt cirka fem (5) år av järnvägsspecifika utbildningar.
Arbetslivserfarenhet Joakim Weijmer har lång erfarenhet av järnvägsfordon. Han har tidigare haft en rad befattningar vid bland annat EuroMaint och SJ Maskindivision.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i Joakim Weijmer Förvaltning AB, Styrelseledamot i Duroc Rail AB
Innehav 67 200 aktier privat och via bolag.
Mattias Modén
Mattias Modén

CFO sedan 2020.

Född 1976.
Utbildning Civilekonomutbildning vid Örebro universitet samt högskolestudier inom juridik och beskattning vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Arbetslivserfarenhet Mattias Modén har 25 års erfarenhet av företagsbeskattning, bolagsadministration och revision. Han har tidigare varit verksam som verkställande direktör på en ledande revisionsbyrå och vid konsultbolag för utveckling av järnvägsanläggningar.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i Hotell och Restaurang Stadskällaren i Skara AB och MJ Modén Förvaltning AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i Atumne Förvaltnings AB.
Innehav 70 632 aktier privat och via bolag.
Pierre Starck
Pierre Starck

BEST (Bana El Signal Tele) och byggansvarig sedan 2016.

Född 1972.
Utbildning Fordonsteknisk gymnasieutbildning samt flera omfattande järnvägsspecifika utbildningar.
Arbetslivserfarenhet Pierre Starck har mångårig erfarenhet som konsult inom trafiksäkerhet för järnvägsentreprenörer. Dessförinnan innehade han befattningar på Kontech Danmark samt GBHF.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i Certus Rail AB och Jernbanekompetens Skandinavien AB.
Innehav 67 080 aktier privat och via bolag.