Rapporter och presentationer

Rapporter och presentationer

Rapport
Presentation
Delårsrapport Q4 2019
27 februari, 2020
Delårsrapport Q3 2019
31 oktober, 2019
Delårsrapport Q2 2019
6 augusti, 2019
Årsredovisning 2018
29 maj, 2019
Delårsrapport Q1 2019
10 maj, 2019