Hallsberg

Hallsberg

Train Alliance äger drygt 900 000 kvm mark i Hallsberg, Rala. Området är detaljplanelagt för järnvägsändamål och utgör så kallad exploateringsmark för etablering. Tillgångarna genererar hyresintäkter och spåravgifter.

En ny underhålls­verkstad för spårgående arbetsmaskiner togs i bruk i december 2022 och i slutet av 2023 togs en ny modern lokverkstad i drift för vilken Siemens Mobility tecknat ett 25-årigt hyresavtal.

Train Alliance arbetar med Trafikverket kring en ny bangård på Rala för uppställning av persontåg, inklusive genom­fartsspår till Sannahed, för att öka områdets kapacitet.

I början av 2024 tecknade Train Alliance avtal med ett europeiskt logistikföretag avseende 100 000 m2 för etablering av en järnvägsansluten godsterminal på Rala-områrdet.