Hallsberg

Hallsberg

Train Alliance äger drygt 900 000 kvm mark i Hallsberg, Rala. Området är detaljplanelagt för järnvägsändamål och utgör så kallad exploateringsmark för etablering.

Under 2018 upprättade Train Alliance en av Europas modernaste tågserviceanläggningar på en del av markområdet, som styckades av och såldes under 2019. Sedan 2019/2020 finns en kombihall på fastigheten som hanterar tvätt, underhåll och avisning av tåg tillhörande flera olika kunder.

Train Alliance arbetar med Trafikverket kring en ny bangård på Rala för uppställning av persontåg, inklusive genomfartsspår till Sannahed, för att öka områdets kapacitet. En ny underhållsverkstad för spårgående arbetsmaskiner togs i bruk i december 2022. I juli 2022 tecknas ett 25-årigt hyresavtal med Siemens Mobility för en ny modern lokverkstad, som Train Alliance ska projektera och uppföra på området. Byggstart beräknas ske under första kvartalet 2023.