Hallsberg

Hallsberg

Train Alliance äger drygt 900 000 kvm mark i Hallsberg, Rala. Området är detaljplanelagt för järnvägsändamål och utgör så kallad exploateringsmark för etablering.

Under 2018 upprättade Train Alliance en av Europas modernaste tågserviceanläggningar på en del av markområdet, som styckades av och såldes under 2019. Sedan 2019/2020 finns en kombihall på fastigheten som hanterar tvätt, underhåll och avisning av tåg tillhörande flera olika kunder.

År 2021 tecknar Train Alliance ett kontrakt med Infranord om en modern underhållsverkstad för spårgående arbetsmaskiner. I juli 2022 tecknas ett 25-årigt hyresavtal med Siemens Mobility för en ny modern lokverkstad, som Train Alliance ska projektera och uppföra på området.

Under första kvartalet 2022 genomförde Trafikverket en funktionsutredning av de olika behov och funktioner som anses som nödvändiga på området. Sedan tidigare arbetar Train Alliance med Trafikverket kring en ny bangård på Rala för uppställning av persontåg, inklusive genom­fartsspår till Sannahed, i syfte att öka områdets kapacitet. En ny underhållsverkstad för spårgående arbetsmaskiner beräknas tas i drift i november 2022.