Om oss

Om oss

Vi är specialister på järnvägsanläggningar

Train Alliance förvärvar strategiskt placerad mark som utvecklas så att den blir järnvägsklar, bebygger marken med anläggningar för underhåll och logistik av tåg och järnvägsinfrastruktur som sedan säljs eller hyrs ut på långa kontrakt.

Affärsmodell och strategi

Train Alliance har som vision att järnvägsfordon ska nyttjas maximalt och att tågtrafiken ska fungera effektivt så att både gods och människor kan transporteras säkert och i tid. En förutsättning för detta är ett nätverk av välfungerande järnvägsanläggningar placerade i strategiskt fördelaktiga lägen där järnvägsfordon kan underhållas och repareras för att sedan snabbt åter kunna sättas i drift.

Vår verksamhet

Train Alliance förvärvar strategiskt placerad mark som utvecklas så att den blir järnvägsklar samt bebygger marken med anläggningar för underhåll och logistik av tåg- och järnvägsinfrastruktur. Bolaget har byggts successivt och har idag drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen, varav ca 40% är exploateringsmark och ca 60% detaljplanelagd mark. Vissa av de anläggningar bolaget arbetar med klassas som riksintressen, medan andra har hög prioritet hos lokala beslutsfattare och stora kunder.

Historia

Efter drygt 150 år har järnvägsbranschen kommit långt. Ändå är vi på Train Alliance övertygade om att det finns mycket kvar att göra. Vi arbetar för att förändra synen på vad en strategiskt placerad järnvägsanläggning innebär för effektivitet och resursutnyttjande.

Train Alliance är en nytänkare och innovatör. Med ledande kompetens inom järnvägsfordon, och egen strategiskt placerad mark, erbjuder vi kunderna kompletta järnvägsanläggningar, från ax till limpa.

Train Alliance som investering

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet.