Aktiesplit och inlösen 2023

Split och inlösen

Årsstämman i Train Alliance den 20 juni 2023 beslutade att genomföra en aktiesplit och inlösen av aktier. Beslutet innebär att varje aktie i Train Alliance delas upp i 4, varav 3 ordinarie aktier och 1 aktie som bolaget löser in för 6,26 kronor.

Den 30 juni 2023 är sista dag för handel Train Alliance B-aktie före aktiesplit, inklusive rätt till inlösenaktie. Från den 3 juli 2023 handlas därmed aktien efter split och utan rätt till utdelning.

Aktieägare som vill behålla sitt innehav behöver inte vidta några åtgärder. Omkring den 27 juli 2023 löses inlösenaktier automatiskt in för 6,26 kronor per inlösenaktie, och utbetalas till aktieägarna.

Tidplan för Inlösenförfarandet

Fördjupad information inklusive skattedeklaration