Effektiva lösningar
kräver innovativa idéer

Det är bara när tågen rullar som de skapar vinster för tågoperatörer och samhälle. Vår affärsidé är att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter.

Aktuellt

Nyckeltal Q2 2023

 • Justerat substansvärde per aktie
  133,5 kr
 • Soliditet
  91,0 %
 • Rörelsens intäkter
  76,9 mkr
  (116,8)
 • Rörelseresultat
  12,1 mkr
  (54,8)

Delårsrapport Q2 2023

Train Alliance AB publicerade delårsrapporten för andra kvartalet 2023, tisdagen den 8 augusti 2023.

Årsredovisning 2022

Vi har nu lämnat verksamhetsåret 2022 som blev ett mycket bra år för Train Alliance trots orostider i Europa och begynnande lågkonjunktur med hög inflation och dyrare omkostnader. Vi ser att kommande år blir än bättre för Train Alliance då våra aktiviteter och uppdrag är många, vilket också medfört att vi utökade vår kapacitet under 2022.

Train Alliance som investering

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet.