Effektiva lösningar
kräver innovativa idéer

Det är bara när tågen rullar som de skapar vinster för tågoperatörer och samhälle. Vår affärsidé är att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter.

Aktuellt

Nyckeltal Q3 2022

 • Justerat substansvärde per aktie
  132,37 mkr
  (67,98 mkr)
 • Resultat per aktie
  1,72 kr
  (0,09 kr)
 • Rörelsens intäkter
  74,2 mkr
  (30,0 mkr)
 • Rörelseresultat
  49,0 mkr
  (3,8 mkr)

Delårsrapport Q3 2022

Train Alliance AB publicerade delårsrapporten
för tredje kvartalet 2022, fredagen den 28 oktober.

Årsredovisning 2021

“Vi flyttade fram våra positioner märkbart under 2021 med viktiga affärer i Hallsberg och Sigtuna som banar väg för en långsiktigt väsentligt större verksamhet.”

Train Alliance som investering

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet.