Effektiva lösningar
kräver innovativa idéer

Det är bara när tågen rullar som de skapar vinster för tågoperatörer och samhälle. Vår affärsidé är att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter.

Aktuellt

Nyckeltal Q4 2022

 • Justerat substansvärde per aktie
  133,2 mkr
  (68,0 mkr)
 • Resultat per aktie
  0,84 kr
  (0,13 kr)
 • Rörelsens intäkter
  25,8 mkr
  (54,3 mkr)
 • Rörelseresultat
  7,9 mkr
  (5,9 mkr)

Bokslutskommuniké 2022

Train Alliance AB publicerade delårsrapporten
för fjärde kvartalet 2022, fredagen den 24 februari.

Årsredovisning 2021

“Vi flyttade fram våra positioner märkbart under 2021 med viktiga affärer i Hallsberg och Sigtuna som banar väg för en långsiktigt väsentligt större verksamhet.”

Train Alliance som investering

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet.