Effektiva lösningar
kräver innovativa idéer

Det är bara när tågen rullar som de skapar vinster för tågoperatörer och samhälle. Vår affärsidé är att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter.

Aktuellt

Nyckeltal Q1 2023

 • Justerat substansvärde per aktie
  133,4 mkr
  (133,20 vid årsskiftet)
 • Resultat per aktie
  0,24 kr
  (0,22 kr)
 • Rörelsens intäkter
  67,4 mkr
  (38,2 mkr)
 • Rörelseresultat
  9,1 mkr
  (9,3 mkr)

Delårsrapport Q1 2023

Train Alliance AB publicerade delårsrapporten
för första kvartalet 2023, tisdagen den 9 maj.

Årsredovisning 2022

Vi har nu lämnat verksamhetsåret 2022 som blev ett mycket bra år för Train Alliance trots orostider i Europa och begynnande lågkonjunktur med hög inflation och dyrare omkostnader. Vi ser att kommande år blir än bättre för Train Alliance då våra aktiviteter och uppdrag är många, vilket också medfört att vi utökade vår kapacitet under 2022.

Train Alliance som investering

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet.