Rapporter och presentationer

Rapporter och presentationer

Rapport
Presentation
Delårsrapport Q4 och helår 2020
5 februari, 2021
Delårsrapport Q3 2020
30 oktober, 2020
Delårsrapport Q2 2020
6 augusti, 2020
Årsredovisning 2019
28 maj, 2020
Delårsrapport Q1 2020
12 maj, 2020