Bolagsstämmor

Årsstämma 2024

Årsstämma kommer att hållas den 19 juni 2024 kl 10:30 i Hotell Stinsens lokaler på Stortorget 3, i Hallsberg.

 

Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2023

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Årsstämma 2020