Aktien

Train Alliance har två aktieslag, A- och B-aktier. Den 30 juni 2022 uppgick antalet A-aktier till 2 800 000 och antalet B-aktier till 23 586 958, totalt 26 386 958.

B-aktien noteras sedan februari 2020 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet TRAIN B med ISINkod SE0012904779.