Aktien

Train Alliance har två aktieslag, A- och B-aktier. Den 4 juli 2023 uppgick antalet A-aktier till 8 400 000 och antalet B-aktier till 70 760 874, totalt 79 160 874.

Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst. A-aktien har tio röster medan B-aktien har en.

B-aktien noteras sedan februari 2020 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet TRAIN B med ISINkod SE0020540144.